PDF Хэвлэх И-мэйл
Засгийн газрын тогтоол, шийдвэр

2012 оныг “Өрхийн хөгжлийг дэмжих жил” болгон зарлах тухай

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

Дэлгэрэнгүй...

 

Гадаадаас ажиллах хүч, мэргэжилтэн авах, ажлын байрны төлбөрөөс чөлөөлөх тухай

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

Дэлгэрэнгүй...

 

“Өрхийн хөгжлийг дэмжих үндэсний хөтөлбөр” батлах тухай

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

Дэлгэрэнгүй...

 

Хоршоог хөгжүүлэх ниймийн хэмжээний хөтөлбөр шинэчлэх батлах

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

Дэлгэрэнгүй...

 

Ахуйн үйлчилгээний салбарыг дэмжих хөтөлбөр

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

Дэлгэрэнгүй...

 

Авто замын талаар авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээни тухай

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

Дэлгэрэнгүй...

 

Гадаадаас ажиллах хүч, мэргэжилтэн авах, ажлын байрны төлбөрөөс чөлөөлөх тухай

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

Дэлгэрэнгүй...

 

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн орчныг сайжруулах үндэсний дөрөв дэх хөтөлбөр батлах тухай

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

Дэлгэрэнгүй...

 

Засгийн газрын агентлагын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

2012  оны 8 дуДэлгэрэнгүй...

 

Төрийн албаны интернетийн зохистой хэрэглээг бий болгох тухай

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

2012  оны 8 дуДэлгэрэнгүй...

 

Улсын төсөвт үйлдвэрийн газар байгууллах, зарим байгууллагын бүтцийг өөрчлөх тухай

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

2012  оны 9 дүДэлгэрэнгүй...

 

Хөдөлмөрийн хэлтэс байгуулах тухай

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

 

Дэлгэрэнгүй...

 

УБ хотод ажил эхлэх цагийг тогтоох тухай

2012  оны 8 дугаар                                                                                                                 Улаанбаатар

Дэлгэрэнгүй...

 

Байгууллагын бүтэц /БНСУ дахь нэг цэгийн үйлчилгээний төв/- ийг өөрчлөх тухай

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

2012  оны 10 дуДэлгэрэнгүй...

 

Хууль хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

2012  оны 10 дуДэлгэрэнгүй...

 

Орон тооны ажлын албадын тухай

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

Дэлгэрэнгүй...

 

ОХУ-түр хугацаагаар хөдөлмөр эрхлэх тухай хэлэлцээр

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

Дэлгэрэнгүй...

 

Чех Улстай иргэдийг харилцан хөдөлмөр эрхлүүлэх тухай хэлэлцээр

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ (ЗАХИРАМЖ)

Дэлгэрэнгүй...

 

Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлийн дүрэм батлах тухай

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙНДэлгэрэнгүй...

 

Хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрийн хөтөлбөр батлах тухай

МОНГОЛТ УЛСЫН ЗАСГИЙН

Дэлгэрэнгүй...

 

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн журам батлах тухай

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН

Дэлгэрэнгүй...

 

Хөдөлмөрийн хамтын маргааныг зуучлагчийн оролцоотойгоор шийдвэрлэх журам

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

Дэлгэрэнгүй...

 

Хөдөлмөрийн хөлсний жишиг журам батлах тухай

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

Дэлгэрэнгүй...

 

Нийтийг хамарсан ажил зохион байгуулах журам батлах тухай

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

Дэлгэрэнгүй...